MITSU AUTO CITY

ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi และศูนย์บริการมาตรฐาน ด้วยจำนวนช่องซ่อมรวมทั้งสิ้น 24 ช่องซ่อม สามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 1,000 คันต่อเดือน พร้อมสรรพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อาการที่ทันสมัย

ด้วยทีมที่ปรึกษาทางการขายมืออาชีพ ที่มีความเข้าใจในตัวรถแต่ละรุ่นเป็นอย่างดี พร้อมที่จะคอยให้คำแนะนำในการเลือกซื้อรถที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณอย่างแท้จริง และทีมช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรของ Mitsubishi Motors เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ที่นี่มีบริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้าทุกท่านอย่างแท้จริง

Visit Website

WEB DESIGN

MOBILE FRIENDLY